當前位置:中國對聯(lián)網(wǎng)首頁(yè)對聯(lián)知識對聯(lián)史話(huà)儀征園林中的匾額楹聯(lián)——以樸園為例

儀征園林中的匾額楹聯(lián)——以樸園為例

2017-11-20 11:28:10未知互聯(lián)網(wǎng) 0條評論

如果說(shuō)水石花樹(shù)、亭臺樓閣是一個(gè)園林的軀體,是一種外在的美,那么匾額、楹聯(lián)可以算得上精神層面的東西,一個(gè)好的名字和對聯(lián)能讓園林的層次升華,給人以無(wú)限遐想和精神享受。

匾額、楹聯(lián)

匾額橫置門(mén)頭或墻洞門(mén)上,在園林中多為景點(diǎn)的名稱(chēng)或對景色的稱(chēng)頌,以三字四字的為多,有時(shí)也有兩個(gè)字。儀征園林題名和書(shū)寫(xiě)者不少是名家。如真州東園的“東園” 為北宋四大書(shū)家的蔡襄所書(shū);知州孫虎臣所建麗芳園扁曰“湖光”、“麗芳”。北山之巔壯觀(guān)亭,米芾書(shū)扁作《賦》。明清儀征私人園林興盛,著(zhù)名的白沙翠竹江村中十三景匾額如“東溪白云亭”、 “香葉山堂”等多為當時(shí)文人雅士所命名,又因石濤、曹寅、吳敬梓等眾多名家的詩(shī)而名噪一時(shí)。

儀征樸園是清嘉慶年間巴氏鹽商所建,內有彝福堂、得月樓、涵碧齋、留云榭、修到吟到之館、小魚(yú)梁等景點(diǎn),有“淮南第一園”美譽(yù)。我們以樸園的匾額為例,先來(lái)分析一下其中的匾額。

彝福堂:明代文學(xué)家、書(shū)畫(huà)家陳繼儒(1558-1639)《幽遠集》有《十七令》“金石鼎彝令人古”。但這時(shí)不僅僅是收藏之意,還含有“永久之!敝,希望子孫萬(wàn)代長(cháng)久幸福。彝福堂匾額是王墉的老師劉金門(mén)所題。劉金門(mén)(1760-1830),名鳳誥,字丞牧,號金門(mén),江西萍鄉人,嘉慶十二年(1807)因纂修《清高宗實(shí)錄》賞加太子太保,時(shí)人譽(yù)為宮本劉金門(mén)。道光元年(1821)劉患目疾來(lái)?yè)P州就養,此匾應該是其來(lái)?yè)P后應王墉所請而寫(xiě)。

水木清華之閣:《南史·隱逸傳論》:巖壑閑遠,水木清華。東晉著(zhù)名文學(xué)家、謝安之孫謝混《游西池》詩(shī):“景昃(昃,太陽(yáng)偏西)鳴禽集,水木湛清華!敝笀@林景色清朗秀麗。

秋水讀書(shū)軒:康熙十年(1671),由清八大詩(shī)家之一的曹爾堪(1617-1679)首唱開(kāi)題,發(fā)起了一場(chǎng)《金縷曲》的酬唱活動(dòng),由于起始地點(diǎn)是在北京孫承澤(1593-1676,明末清初政治家、收藏家,官至吏部侍郎)的別墅秋水軒,故稱(chēng)“秋水軒倡和”。詞壇元宿龔鼎孳(1615-1673)推波助瀾,周在浚(周亮工之子)主持征集匯編, 一時(shí)藻制如云。大江南北參與唱和者數十,包括著(zhù)名詞人顧貞觀(guān)、納蘭性德、陳維崧、陳維岳、宋琬、曹貞吉等,詞作三百篇以上,一時(shí)蔚為大觀(guān)。直至民初,仍余脈不盡。輯錄成的《秋水軒倡和詞》,共收二十六家近一百八十首詞。秋水出自《莊子·外篇》,主要是討論人應該怎樣去認識外物,用來(lái)做讀書(shū)軒名十分合適,秋水讀書(shū)軒意欲子孫讀書(shū)好。

得月樓: 南宋俞文豹《清夜錄》:“范文正公(范仲淹)鎮錢(qián)塘,兵官皆被薦,獨巡檢蘇麟不見(jiàn)錄,乃獻詩(shī)云:‘近水樓臺先得月,向陽(yáng)花木易為春!此]之!北扔饕蚪愣@得優(yōu)先機會(huì ),要子孫利用好的讀書(shū)條件能早中科舉。

留仙小館:美景,美得堪比仙境,美得可以留仙。蓋本韓湘子詩(shī)“有人能學(xué)我,同共看仙葩”意也。傳說(shuō)韓愈能生活自給以后,就將大哥的遺孤韓湘接到身邊與自己同住,并教導他認真讀書(shū)。但是,韓湘對讀書(shū)進(jìn)仕不感興趣,卻對訪(fǎng)仙修道執迷不悟,韓愈對此非常痛心。有一次,韓愈在尋找外出訪(fǎng)仙的韓湘時(shí),有感而發(fā)寫(xiě)了一首詩(shī)。詩(shī)中說(shuō)道:“兩家各生子,孩提巧相如。少長(cháng)聚嬉戲,不殊同隊魚(yú)。年至十二三,頭角稍相疏。二十漸乖張,清溝映河渠。三十骨骼成,乃一龍一豬。一為公與相,潭潭府中居;一為馬前卒,鞭背生蟲(chóng)蛆。問(wèn)之何因爾?學(xué)與不學(xué)歟!”希望侄子能有覺(jué)悟。誰(shuí)知韓湘回家見(jiàn)到詩(shī)后,也寫(xiě)了一首詩(shī)來(lái)言志。 詩(shī)中說(shuō):“解造逡巡酒,能開(kāi)頃刻花。有人能學(xué)我,同共看仙葩!表n愈不相信侄子,一會(huì )能釀成美酒,一眨眼使樹(shù)開(kāi)花。韓湘遂撮土一盆,一會(huì )兒說(shuō):“花已開(kāi)矣!蹦瞄_(kāi)盆只見(jiàn)碧花兩朵。葉間有兩行小字,是一詩(shī)聯(lián):“云橫九嶺家何在,雪擁藍關(guān)馬不前!表n愈對侄子的本領(lǐng)大為驚異,只好聽(tīng)任韓湘離開(kāi)自己,云游天下去了。據說(shuō)后來(lái)不久,韓湘就得道成仙,位列八仙,就是韓湘子。 這時(shí)用其意是告誡子孫那只是傳說(shuō),這里是神仙之所,景色最佳,適宜讀書(shū)。

涵碧齋:宋朱熹詩(shī)“一水方涵碧,千林已變紅”。建筑面池,水清如碧,涵碧二字不僅指池水,同時(shí)也指周?chē)綆n林木在池中的倒影,故借以為名。

留云榭:王安石的《定林》:“但留云對宿,仍值月相尋!痹(shī)人欲留流白云對宿,恰好又逢明月相尋,兩情相契,其樂(lè )融融!詩(shī)人運用擬人手法,將白云、明月人格化,因此,這里的自然之景,已打上了詩(shī)人的烙印,是“人化的自然”。

遠香書(shū)屋:明代文震亨“石令人古,水令人遠”。北宋郭思纂集的《林泉高致》載其父郭熙之說(shuō):“山有三遠:自山下而仰山顛,謂之!哌h’;自山前而窺山后,謂之‘深遠’;自近山而望遠山,謂之‘平遠’!表n拙《山水純全集》又增一說(shuō):“郭氏謂山有三遠,愚又論三遠者:有近岸廣水,曠闊遙山者,謂之‘闊遠’;有煙霧溟漠,野水隔而仿佛不見(jiàn)者,謂之‘迷遠’;景物至絕,而微?~緲者,謂之‘幽遠’!焙笕撕戏Q(chēng)為“六遠”。元代黃公望《山水訣》參合兩家之說(shuō),謂“山論三遠,從下相連不斷謂之平遠;從近隔開(kāi)相對謂之闊遠;從山外遠景謂之高遠!边h香書(shū)屋還有“時(shí)有落花至,遠聞流水香”(唐代劉昚《闕題》)之意。

修到吟到之館:《修身吟》是宋代詩(shī)人金朋說(shuō)所作詩(shī)詞之一:“克己工夫熟,磋磨日日新。形端儀表正,湯圣自盤(pán)銘!鄙坛_(kāi)國君主成湯叫人在洗澡器皿上刻上警醒自己的箴言“荀日新,日日新,又日新!毙薜揭鞯街^就是讓子孫要每天好好學(xué)習,不斷更新知識。

環(huán)潔輝暎: 輝暎也作暉映、輝映。宋代張功甫在《梅品》序中說(shuō)“花時(shí)居宿其中,環(huán)潔輝映,夜如對月,因名曰‘玉照’”。環(huán)潔輝暎用來(lái)命名梅花之園可以說(shuō)增添一份雅致。

小闌花韻:唐代司空圖有詩(shī):“亂后燒殘數架書(shū),峰前猶自戀吾廬。忘機漸喜逢人少, 覽鏡空憐待鶴疏。孤嶼池痕春漲滿(mǎn),小闌花韻午晴初。酣歌自適逃名久,不必門(mén)多長(cháng)者車(chē)!

有真意軒:真意是指在練功過(guò)程中,能夠高度集中在練功上的意念,又稱(chēng)正覺(jué)。所以《仙佛合宗》上說(shuō):“真意即虛無(wú)之正覺(jué)!庇捎诰毠χ型ㄟ^(guò)“心中無(wú)物”、“念頭不起”(《性命圭旨》)的純正意念,才能使練功發(fā)揮效用,意教子孫排除雜念好好讀書(shū)。另外一層意思是自然的意趣。 晉陶潛《飲酒》詩(shī):“此中有真意,欲辨已忘言! 唐李白《題嵩山逸人元丹丘山居》詩(shī):“偶與真意并,頓覺(jué)世情薄! 宋梅堯臣擬水西寺東峰亭九詠·棲煙鳥(niǎo)》:“推物得真意,吾將効(同效)陶公 !

可窗:可窗出自宋代張掄《霜天曉角·曉風(fēng)搖幕》中說(shuō):霜天可窗寒影,金猊冷,翠衾薄。晚唐·段成式《閑中好》 :坐對當窗木 ,看移三面陰。一扇軒窗依靠,便可以靜靜的守在陽(yáng)光下看樹(shù)蔭一寸寸的移動(dòng),寵辱不驚。

綠窗人靜:唐朝詩(shī)人韋莊的古詩(shī)作品《菩薩蠻·紅樓別夜堪惆悵》之中,其古詩(shī)全文如下:紅樓別夜堪惆恨,香燈半掩流蘇帳。殘月出門(mén)時(shí),美人和淚辭。琵琶金翠羽,弦上黃鶯語(yǔ)。勸我早歸家,綠窗人似花。人人盡說(shuō)江南好,游人只合江南老。春水碧于天,畫(huà)船聽(tīng)雨眠。壚邊人似月,皓腕凝霜雪。未老莫還鄉,還鄉須斷腸。綠窗本意是陋室之窗,這里是自謙之意,也有開(kāi)窗見(jiàn)綠之意。

鑒心:《左傳·僖公二十四年》:“所不與舅氏同心者,有如白水!”楊伯峻注:“‘有如白水'即‘有如河’,意謂河神鑒之,《晉世家》譯作‘河伯視之’是也!焙笏煊米魇脑~,表示信守不移。清澈的水能照見(jiàn)人的心,形容人心像明凈的水一樣純潔。

清光大來(lái):南朝·齊·謝朓 《侍宴華光殿曲水》詩(shī):“歡飫終日,清光欲暮!碧啤 崔備 《奉陪武相公西亭夜宴陸郎中》詩(shī):“剪燭清光發(fā),添香煖氣來(lái)!泵鳌⒒ 《雪中》詩(shī)之二:“移床漫向明牎下,圖得清光好照書(shū)!鼻骞馐侵冈鹿獾墓廨x。

隱巖:出自謝靈運的《山居賦》:愚假駒以表谷,涓隱巖以搴芳。意即愚公借住在駒阜山谷,涓子隱居在宕山之巖以采摘花草。

鉏經(jīng):《漢書(shū)》的“帶經(jīng)而鉏”,主要講漢朝倪寬與朱買(mǎi)臣生活貧苦依然堅持學(xué)習的故事。

曼陀羅室:藏傳佛教術(shù)語(yǔ)曼陀羅或稱(chēng)滿(mǎn)達、曼扎、曼達,梵文:mandala。意譯為壇場(chǎng),以輪圓具足或“聚集”為本意。指一切圣賢、一切功德的聚集之處。

岑華亭:岑,《說(shuō)文解字》中指“山小而高”!搬A山在望,回繞碧瑯玕。風(fēng)過(guò)忽成韻,客來(lái)都倚欄。秋心映虛白,春信有平安。試看龍孫長(cháng),青云上欲干!

棣萼相輝之室:《詩(shī)·小雅·常棣》:“常棣之華,鄂不韡韡;凡今之人,莫如兄弟!倍醪患摧鄸,花萼與花蒂是也;韡韡即光明美盛貌?追f達疏:“華、鄂相覆而光明,猶兄弟相順而榮顯。然則凡今時(shí)之人,恩親無(wú)如兄弟之最厚也!卑凸庹a、巴宿崖兄弟與還園未成而逝的三弟完成先父的遺愿合力建樸園以供子孫讀書(shū),也是要求子孫和睦相處,不忘彼此間的兄弟之情。

在儀征園林中還有好多的楹聯(lián)。這些楹聯(lián)也很有品位,令人回味悠長(cháng)。楹聯(lián),亦稱(chēng)“楹帖”、“對子”、“對聯(lián)”。書(shū)法藝術(shù)的一種幅式。由上、下聯(lián)組合,是懸掛或粘貼在壁、柱上的聯(lián)語(yǔ)。如新春進(jìn)節張帖于門(mén)上的“春聯(lián)”。字的多寡無(wú)定規,一般要求對偶工整,平仄協(xié)調。字數特多的長(cháng)聯(lián),叫“龍門(mén)對”。相傳由五代后蜀少主孟昶在寢門(mén)桃符板上的題詞:“新年納馀慶,嘉節號長(cháng)春”演化而來(lái)。楹聯(lián)發(fā)生于明末而盛行于清代,而這一時(shí)期也是私家園林發(fā)展的黃金時(shí)期,特別是江南鹽商園林。明弘治間知縣徐淮鼓樓聯(lián)刻:“長(cháng)江南繞形真勝,蜀嶺西來(lái)地最靈!闭嬷莶煸,舊為鹽政按部時(shí)掣鹽公所,內有戲臺。曾燠有集句聯(lián)云:“粉澤大猷,元黃裨說(shuō);云霞萬(wàn)影,絲竹千聲!睉蚺_聯(lián)之莊麗,無(wú)逾此者。 鄭板橋題儀征江村茶肆“山光撲面因朝雨,江水回頭為晚潮”。 程氏真州“七星草亭”, 孝廉黃盛修撰楹帖云:“潮通半灣路;花覆七星泉!眱x征清代畫(huà)家尤蔭所居“半灣草堂”,當時(shí)揚州太守伊秉綬題曰“青石菴”,又贈楹帖云:“露從今夜白,人與此堂高!倍斐剡吷系脑鰣@內有聯(lián):“高山仰止,大河前橫”。1842年太谷學(xué)派北宗傳人張積中在儀征建小王屋山居,張積中說(shuō)“歲在壬寅,卜居于小王屋山,筑而居焉”,“自我壬寅,始移居到此鄉”小王屋山居內有楹聯(lián)兩副:一個(gè)是“臥看竹影心如水;飽聽(tīng)濤聲意在山”。一則是“此外略余載竹地;就中多坐會(huì )心人”。 蕭園胡作梅(1653-1718康熙二十一年1682進(jìn)士,官至禮部侍郎)題聯(lián),“初日弄晴紅近樹(shù),好風(fēng)吹水綠平疇”,鄭昱(康熙九年1670進(jìn)士,官至布政使)則作聯(lián)“遠水兼天凈,群山入戶(hù)清”。這此楹聯(lián)不僅仗工整,而且十分貼切,為園林增加不少文化味。

在樸園也有好多楹聯(lián),但留下來(lái)的不多,最有名的當數牡丹廳一聯(lián):《楹聯(lián)叢話(huà)前編》載吳山尊題友人別業(yè)楹帖云:“祿水漾丁簾,增我輩閑中風(fēng)致;名園依丙舍,祝君家看到云仍!庇讶藙e業(yè)即巴園,本塋地(丙舍)相近,故對語(yǔ)有“丙舍”云云。園中牡丹最盛,原作“花節過(guò)丁香,喜我至剛逢谷雨;名園依丙舍,愿君家看到仍云!鄙w語(yǔ)語(yǔ)關(guān)照牡丹,而“丙丁”、“云雨”,屬對尤為工致也。吳山尊(1755-1821)是安徽全椒人。名鼒,號及之,一字山尊,號抑庵,一作仰庵,又號南禺山樵,晚號達園。嘉慶四年(1799)進(jìn)士,官侍講學(xué)士;ɑ芄P意清挺,近陳淳,山水學(xué)王原祁,兼工人物。善書(shū),工駢體文。擅山水、花卉、人物。清代葉廷琯在《鷗陂漁話(huà)·吳(山尊)敏捷》:“ 山尊學(xué)士,天資敏捷……所作或瑰麗鏗鏘,或寄倔排奡(剛勁有力、豪宕),無(wú)不各得其所!秉S右原曰:“從來(lái)聯(lián)語(yǔ),紙書(shū)居多,或刻以竹木,或用漆加云母石,且有嵌牙玉者。至吳山尊學(xué)士,始出意制玻璃聯(lián)子,一片光明,雅可賞玩。惟字畫(huà)不能無(wú)反正之嫌。學(xué)士又運其巧思,使之表里如一! 這個(gè)聯(lián)除了說(shuō)樸園是建在祖塋,他在谷雨來(lái)時(shí)花香外,還表達了一種祝愿,就是希望主人子孫萬(wàn)代。云仍亦作“ 云礽 ”!稜栄拧め層H》:“父之子為子,子之子為孫,孫之子為曾孫,曾孫之子為玄孫,玄孫之子為來(lái)孫,來(lái)孫之子為晜孫,晜孫之子為仍孫,仍孫之子為云孫,云孫之子為耳孫!眲⒁萆ⅲ骸霸频i,遙遠的孫輩! 仍云則形容子孫蕃衍。唐馮贄在《仙雜記·上元影燈》:“又各家造芋,郎君食之,宜男女仍云!痹迫砸埠,仍云也罷,意思基本相同。 樸園內應該還其他楹聯(lián),可惜還沒(méi)有被發(fā)現,不能不說(shuō)有些遺憾。

猜您喜歡

評論區

猜您喜歡的對聯(lián)及詩(shī)文:

儀征匾額楹聯(lián)

對聯(lián)分類(lèi)

對聯(lián)知識

熱門(mén)對聯(lián)

精彩推薦